Turn to English
 
Përshëndetje!

Nëse plani juaj nga kompania ju ka siguruar përdorimin e njësive tuaja edhe në Roaming paraprakisht, ose keni ende një paketë aktive në Roaming, ju do të njoftoheni në përfundim të njësive.

Nëse njësitë e internetit do të përfundojnë ju do të informoheni për të aktivizuar paketa shtesë INTERNETI në Roaming si me poshte:

 
Paketat e Internetit
 
Paketa Mujore Internet

500 MB për 1800 lekë
 
Paketa Javore Internet

200 MB për 700 lekë
 
Paketa Ditore Internet

50MB për 150 lekë
 

Tarifat për njësi në këtë Zonë do të jenë si më poshtë: (ZONE 1)
 

Minuta dalëse

100 lekë/min

Minuta hyrëse

100 lekë/min

SMS dalëse

10 lekë/SMS

SMS hyrëse

Falas

Internet

40 lekë/MB

Për detaje (www.telekom.com.al/roaming)