Turn to English
 
Përshëndetje!

Tarifat për njësi në këtë Zonë do të jenë si më poshtë: (ZONE 3)
 
 

Minuta dalëse

780 lekë/min

Minuta hyrëse

100 lekë/min

SMS dalëse

15 lekë/SMS

SMS hyrëse

Falas

Internet

1600 lekë/MB

Për detaje (www.telekom.com.al/roaming)