Turn to English
 
Nëse nuk keni aktivizuar tashmë një nga paketat Roaming, ju sugjerojmë paketat javore ose ditore si me poshtë (ZONA1) :
 
Trafiku do të tarifohet për minutën e parë dhe pastaj për çdo sekondë.
 
Paketat e Internetit
 
Roaming Javore Internet

200 MB për 750 lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst RJI tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom

Roaming Ditore Internet

50MB për 200 lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst RDI tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom

PAKETAT MIN&SMS
 
Roaming Javore MIN & SMS

50 Minuta drejt të gjithëve
200 Minuta hyrëse
200 SMS drejt të gjithëve
për 1500 Lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst RJ tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom

 
Roaming Ditore MIN & SMS

10 Minuta drejt të gjithëve
10 Minuta hyrëse
10 SMS drejt të gjithëve
për 400 Lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst RD tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom

 
Paketa Roaming 3 Ditore MIN&SMS

25 Minuta drejt të gjithëve
100 Minuta hyrëse
100 SMS drejt të gjithëve
për 700 Lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst R3 tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom

 
 
PAKETA MIX
 
Paketa Roaming 3 Ditore MIX

100MB Internet
30 Minuta drejt të gjithëve
100 Minuta hyrëse
100 SMS drejt të gjithëve
për 1100 Lekë
 

Aktivizo:
- Me SMS me tekst R3M tek 142
- Nga Easy Menu #100#
- Nga aplikacioni My Telekom


Nëse nuk keni në përdorim asnjë paketë Roaming, ju do të tarifoheni si më poshtë:
 

Minuta dalëse

140 lekë/min

Minuta hyrëse

100 lekë/min

SMS dalëse

20 lekë/SMS

SMS hyrëse

Falas

Internet

60 lekë/MB

Për detaje (www.telekom.com.al/roaming)