Turn to English
 
Përshëndetje! Nëse qëndroni të lidhur me këtë operator, ju do te tarifoheni me çmimet si më poshtë: ( ZONA 3 )
 

Minuta dalëse

800 lekë/min

Minuta hyrëse

100 lekë/min

SMS dalëse

20 lekë/SMS

SMS hyrëse

Falas

Internet

1600 lekë/MB

Për detaje (www.telekom.com.al/roaming).