Turn to English
 
Faleminderit që jeni me ne! Telekom ju shoqëron kudo me tarifat më të mirë.

Lundrimi në këtë faqe ofrohet FALAS, për t’ju mundësuar zgjedhjet e duhura.

Ju lutemi zgjidhni kategorinë e numrit Telekom që keni në përdorim:
 
 
Me parapagesë ( ZONA 3 )
 
Me kontratë individuale ( ZONA 3 )
 
Me numër kompanie * ( ZONA 3 )
 
Kujdes, është e rëndësishme të zgjidhni kategorinë e duhur, për të aktivizuar paketat e duhura. Nëse zgjedhja kryhet gabim, ju do të tarifoheni për njësi sipas listës së planit tarifor përkatës (www.telekom.com.al/roaming).
 
* Numër Kompanie janë numrat e administruar me kontratë kompanie (Telekom Business). Nëse nuk jeni të sigurt për planin tuaj tarifor, ju lutemi kontaktoni falas shërbimin e klientit në 139 (klientë me parapagesë) ose +355681440000 (klientë me kontratë). Më shumë info edhe nga Easy Menu falas #100#.